pl en
Logowanie

Rejestracja w bazie dostawców


Dane kontaktowe

Dane firmy

Adres

Osoba kontaktowa

Domena działalności

Zaznacz produkty, które sprzedaje Twoja firma

Istnieje możliwość zaznaczania produktów w wielu kategoriach

Zaznacz wszystkie| Odznacz wszystkie

Oświadczenia

 • Klauzula informacyjna - czytaj*

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kwbkonin.pl, nr telefonu: 63 247 34 25.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu realizacji zapisów określonych niniejszym Regulaminem, w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu oraz funkcjonowania Platformy Zakupowej. W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu zapewnienia realizacji zadań Platformy Zakupowej oraz zgodnie z zawartą przez Administratora danych osobowych z Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Logintrade S.A., adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.p.
  7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
  8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź poprawiania, a prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  11. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Platformy Zakupowej.
  12. Administrator danych osobowych nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
  13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Platforma Logintrade używa plików cookie.Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


OK